Bộ lưu điện công nghệ( UPS Online)

dành cho thiết bị công nghệ cao, Máy chủ, thiết bị đo, thiết bị thí nghiệm... đáp ứng yêu cầu chuyển mạch =0

Tư vần liên hệ: Mr. Huy 0986 985 386/ 0912 499 483

1KVA - HD 1KT Giá: 270$

 

2KVA- HD 2KT Giá : 520$

 

3KVA- HD 3KT Giá: 640$

 

5KVA - HD 5KT Giá: 1.350$

 

6KVA - HD 6KT Giá: 1.490$

 

10KVA- HD 10KT Giá: 2.200$