Công ty cổ Phần Hyundai Việt thanh Chuyên cung cấp UPS 3 Pha Online phụ vụ cho các khu công nghiệp, trung tâm nghiên cứu, trung tâm Y tế, trung tâm công nghệ....

UPS Công suất 10KVA 3 pha

UPS Công suất 20KVA 3 Pha

UPS Công suất 30KVA 3 pha

UPS Công suất 40KVA 3 Pha

UPS Công suất 50KVA 3 pha

UPS Công suất 60KVA 3 Pha

UPS Công suất 70KVA 3 pha

UPS Công suất 80KVA 3 Pha

UPS Công suất 90KVA 3 pha

UPS Công suất 100KVA 3 Pha

UPS Công suất 200KVA 3 pha

UPS Công suất 600KVA 3 Pha

 

Mọi Chi tiết xin liên hệ: 

Công ty CP Hyundai Việt Thanh

Nhà cung cấp UPS Hàng đầu Việt nam

Địa chỉ: Số 50 Phan kế Bính, Ba Đình,  Hà Nội.

SĐT: 0986985386/ 0912499483